Close

Chứng chỉ hành nghề nha khoa 54 tháng

Chứng chỉ hành nghề nha khoa 54 tháng là từ mà chúng ta vẫn gọi để diễn đạt điều kiện đủ đứng giấy phép một phòng khám nha khoa độc lập.

Bản chất chứng chỉ hành nghề nha khoa 54 tháng là: xác thực thời gian thực hành 54 tháng. Trong đó:

  • Tối thiểu 18 tháng được chứng thực bởi cơ sở y tế có giường bệnh để đủ điều kiện làm chứng chỉ hành nghề 18 tháng.

Bạn có 2 giải pháp

  • Giải pháp 1: Làm tại cơ sở y tế có giường bệnh chuyên ngành răng hàm mặt trong 18 tháng => xin xác nhận thực hành => làm CCHN (vẫn được gọi là CCHN 18 tháng) => làm tại phòng khám nha 36 tháng => xác thực thời gian thực hành => đủ điều kiện 54 tháng.
    Lưu ý: trong thời gian bạn làm tại phòng khám nha, bạn cần được đăng ký tên trong danh sách bác sỹ thực hành tại phòng khám. Nếu phòng khám không đăng ký tên bạn, thì thời gian bạn thực hành tại phòng khám sẽ không có ý nghĩa xác thực. Hãy đòi hỏi người sếp của mình đăng ký tên đầy đủ. Một số nơi không đăng ký do sẽ phải thực hiện các chế độ bảo hiểm (làm tăng chi phí của doanh nghiệp).
  • Giải pháp 2: Làm tại cơ sở y tế có giường bệnh trong 54 tháng => xin xác nhận thực hành => làm CCHN và xong:D.

Nếu bạn có CCHN nha khoa 54 tháng còn dư, có thể liên hệ với BSDA để tìm được nơi uy tín cần CCHN. Email: bsda.edu@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *