Close

Mặt dán Composite – Componeer

Mặt dán Composite là một phương pháp tốt để phục hình trong các trường hợp …. tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam chưa có khoá đào tạo cụ thể, mang tính ứng…

Độ tuổi: 24 - 40 Số học viên: 20

Học để làm Bác sỹ chỉnh nha

Nắn chỉnh răng (chỉnh nha) là một trong những chuyên ngành khó nhất trong nha khoa do thời gian điều trị kéo dài và quá nhiều kiến thức nền tảng cần học, cùn…

Độ tuổi: 26 - 50 Số học viên: 10

Đào tạo điều dưỡng nha khoa quốc tế

Thị trường nha khoa Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tập trung vào chất lượng điều trị nên nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng rất cao. Đặc biệt các h…

Độ tuổi: 18 - 25 Số học viên: 100

Định hướng nghề nghiệp: Bác sỹ răng hàm mặt

Bác sỹ răng hàm mặt là một nghề được trọng vọng trong xã hôi, công việc nhà và có thu nhập tốt…đó là suy nghĩ của nhiều người trong xã hội, có th…

Độ tuổi: 18 - 25 Số học viên: 200