Close

SỰ CẦN THIẾT CỦA BSDA

Ngành nha khoa đang thiếu sự đầu tư toàn diện và BSDA ra đời để làm việc đó

Chào mừng bạn tới viện đào tạo Nha khoa Blue Sky!

KHỞI NGUỒN

Các bệnh viện/phòng khám quốc tế đầu tư vào Việt Nam cần nguồn nhân sự chất lượng cao cực lớn, tuy nhiên thị trường nhân sự hiện tại không đáp ứng được, do đó, chúng tôi đầu tư xây dựng Viện đào tạo Nha khao Blue Sky (viết tắt: BSDA) để thực hiện việc này.

SỨ MỆNH

Nâng tầm ngành nha khoa Việt Nam.

TẦM NHÌN NGẮN HẠN

Thành lập Trường Đai học Răng hàm mặt Quốc tế Blue Sky và khai giảng khoá đầu tiên gồm 100 học viên (70 bác sỹ Việt Nam và 30 bác sỹ khu vực Đông Nam Á) năm 2025.

MỨC ĐỘ ĐÀO TẠO

Mức độ hoàn thiện của các chương trình đào tạo nha khoa

Bác sỹ chỉnh nha
85%
Bác sỹ implant
85%
Bác sỹ phục hình
85%
Phụ tá nha khoa
90%
Trợ lý bác sỹ
80%
Hygienist
80%
Kỹ thuật viên răng giả
80%
Bác sỹ đại học
0%

Giảng viên

Đội ngũ giảng viên tận tâm của BSDA sẵn sàng truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tuyệt vời của mình